احداث دبستان کیانی_فاضلی سه کلاسه

اشتراک گذاری
پیشرفت پروژه مبلغ جمع شده
100%
100%

مبلغ کل پروژه
مبلغ جمع شده

پروژه شماره 135 پویا،مربوط میشود  به ساخت یک مدرسه در نردین - سمنان
نردین روستایی در بخش کالپوش شهرستان میامی ،با فاصله 350 کیلومتری از شهر سمنان میباشد  با جمعیتی بالغ بر 4000 نفر ،با کمبود فضای آموزشی مواجه بوده و به همین دلیل،به همت بانی این طرح و اجرای موسسه پویا ، تصمیم به ساخت این مدرسه گرفته شد 
پروژه احداث  این مدرسه به علت عدم بودجه مالی نزدیک به 2 سال  به صورت نیمه کاره، متوقف گردیده بود.
در اردیبهشت ماه سال جاری این پروژه با حضور بانی محترم و نمایندگان موسسه پویا، افتتاح گردید.


دانیال پرداز 2023 ©