با فعالیت های ما آشنا شوید:

۱- عمرانی

احداث، بازسازی و تجهیز فضاهای آموزشی، مراکز فنی و حرفه ­ای، سالن­ های ورزشی و چند منظوره، کتابخانه، فرهنگسرا، خوابگاه ­های دانش ­آموزی، فضاهای بهداشتی و غیره.

۲- حمایتی
  •  تهیه و ارسال لوازم التحریر و کتاب های آموزشی
  • برگزاری نمایشگاه های فرهنگی و بازارچه­ های خیریه
  • حمایت از فعالیت­ های هنری، فرهنگی، علمی و آموزشی
  • شناسایی موارد مورد نیاز و تهیه کمک های غیر نقدی از جمله کفش و لباس
  • حمایت از مشاغل مبتنی بر صنایع دستی، حرفه­ ها و هنر بومی
  • حمایت ­های مادی و معنوی از دانش ­آموزان محروم و مستمند، هنرمندان و پژوهشگران
  • تهیه و ارسال تجهیزات برای هنرستان مناطق محروم همچون چرخ خیاطی، دستگاه های درودگری و صنعتی و…
۳- فرهنگی، آموزشی و مهارتی
  • مطالعه و تحقیق در راستای اهداف و فعالیت های مؤسسه
  •  چاپ و نشر جزوات آموزشی و کتاب
  • برگزاری دوره­ های آموزشی و فرهنگی، هنری، تربیتی، مهارتی و اجتماعی
فهرست