بازسازی مدرسه پروین اعتصامی-مرضیه و رسالت

اشتراک گذاری
پیشرفت پروژه مبلغ جمع شده
100%
100%

مبلغ کل پروژه
مبلغ جمع شده

پروزه 132 پویا،مربوط میشود به ساختمان آموزشی دو شیفت روستای دسک در 20 کیلومتری بخش بنت واقع در یکی از قدیمی ترین و پرجمعیت ترین فضاهای آموزشی(مدرسه پروین اعتصامی با 150نفر و مدرسه مرضیه - رسالت با 150 نفر جمعیت )
این مدرسه نیاز اساسی به تعمیرات اساسی از قبیل برقکاری ،رنگ امیزی ،تعویض درب ها ،بازسازی سرویس بهداشتی ،لوله کشی و کفسازی حیاط داشت .
هزینه این تعمیرات از توان و بضاعت اهالی روستا خارج بوده ؛از این جهت به کمک همیار گرامی و اجرای موسسسه پویا تصمیم به بازسازی این مدرسه گرفته شد و هم اکنون به اتمام رسیده است 


دانیال پرداز 2023 ©