احداث دبستان برکت معبودیان

اشتراک گذاری
پیشرفت پروژه مبلغ جمع شده
100%
100%

مبلغ کل پروژه
مبلغ جمع شده

پروژه شماره 109 پویا،مربوط میشود به ساخت مدرسه یک کلاسه در روستای روگور شهرستان نهبندان  در استان خراسان جنوبی
این مدرسه بنا به نیاز روستا به دبستان و نبود فضای آموزشی برای دانش آموزان دبستانی به همت بانی محترم و اجرای موسسه پویا احداث و افتتاح گردید .


دانیال پرداز 2023 ©