تجهیز کارگاه طراحی و دوخت پویا در هنرستان عطری

اشتراک گذاری
پیشرفت پروژه مبلغ جمع شده
100%
100%

مبلغ کل پروژه
مبلغ جمع شده

هنرستان عطری در روستای حاجی آباد شهرستان بیرجند استان خراسان جنوبی واقع شده است که بنا به استقبال دانش آموزان از رشته موردنظر و نیاز مبرم هنرستان به تجهیزات و ارتقای سطح آموزش عملی هنرجویان توسط موسسه پویا این کارگاه تجهیز گردیده است.
موسسه "پویا، همیاران فرهنگ و هنر"، با تجهیز هنرستان ها به کمک خیرین قصد دارد این دیدگاه را که هنرستان جای مناسبی برای کسب تجربه و مهارت است، تثبیت کند و دانش آموزان را برای رفتن به این مدارس و یادگیری مهارت هایی که همه ما به آن نیاز داریم، تشویق و آماده سازد
.


دانیال پرداز 2024 ©