احداث دبستان برکت صدیقی

اشتراک گذاری
پیشرفت پروژه مبلغ جمع شده
100%
100%

مبلغ کل پروژه
مبلغ جمع شده

پروزه شماره 108 پویا،مربوط میشود به ساخت مدرسه یک کلاسه در روستای کلاته سرخ،شهر نهبندان در استان خراسان جنوبی
این مدرسه در منطقه دورافتاده گزیک همجوار مرز افغانستان واقع شده است به دلیل اینکه این روستا  فاقد مدرسه بوده و به همت بانی محترم و اجرای موسسه پویا این مدرسه احداث و افتتاح گردید 


دانیال پرداز 2023 ©