کمپین کمک به مردم آسیب دیده در حوادث طبیعی 1401

اشتراک گذاری
حمایت مالی
پیشرفت پروژه مبلغ جمع شده
26%
35.85%

مبلغ کل پروژه
مبلغ جمع شده

متاسفانه با توجه به زیر ساخت های موجود کشور در بسیاری از نقاط با وقوع سیل یا زلزله و انواع بلایای طبیعی  آثار مخرب زیادی در حوزه کشاورزی و دامداری به بار آمده  و برمشکلات  مردمان محروم و رنج کشیده منطقه می افزاید.
موسسه پویا با کمک خیرین با هدف همدردی  درصدد جبران خسارات به بار آمده برآمده تا از ضرر و زیان های این بالایا تا حدی بکاهد .
در اجرای این پویش ، چون همیشه دلگرم به همیاریتان هستیم .


دانیال پرداز 2023 ©