کمپین بینایی سنجی و تهیه عینک 1401

اشتراک گذاری
حمایت مالی
پیشرفت پروژه مبلغ جمع شده
45%
5.34%

مبلغ کل پروژه
مبلغ جمع شده

مدارس سراسر کشور ابتدای هر سال تحصیلی دانش آموزان مقطع دبستان را از لحاظ بینایی و تنبلی چشم مورد معاینه قرار
می دهند. اما مشکل اصلی بعد از این مرحله به وجود می آید. خانواده های مناطق محروم قادر به تهیه عینک برای فرزندان خود نیستند و در نتیجه متاسفانه روند ضعیف شدن چشم دانش آموز هر سال با سرعت افزایش می یابد.
 
موسسه پویا با همکاری پزشکان مستقر در هریک از مناطق کم برخوردار استان های هدف، اقدام به بینایی سنجی و تعیین نمره عینک برای دانش آموزان کرده و با کمک خیرین فریم و شیشه عینک را تهیه و در اختیار دانش آموزان قرار می دهد
در سال گذشته با سنجش بینایی بیش از 1000  دانش آموز در نقاط مختلف از جمله استان های کرمان ،خراسان جنوبی و ...
توانستیم برا ی دانش آموزانی که ضعف بینایی حتی  تا شماره 10 داشتند را با تهیه عینک حل کنیم ؛طی پیگیری های انجام شده مشکل بینایی این دانش آموزان به طور کامل رفع گردیده است .
امید است با همیاری شما دانش آموزان بیشتری را امسال ،تحت پوشش قرار دهیم .
در دی ماه 1401 موفق به تهیه 8 عینک طبی برای دانش آموزان مرسه بهار - حاجی آباد زاهدان گردیدیم.


دانیال پرداز 2023 ©