کمپین تهیه لوازم و تجهیزات ورزشی 1401

اشتراک گذاری
حمایت مالی
پیشرفت پروژه مبلغ جمع شده
50%
46.64%

مبلغ کل پروژه
مبلغ جمع شده

یکی از راه های افزایش نشاط و سرزندگی در جامعه سوق دادن جوانان و نوجوانان جامعه به سمت ورزش است .
در نقاط کم برخوردار اگر انرژی نوجوانان در راه درست و سالم تخلیه نگردد ،با توجه به  شدت معضل فقر،زمینه کشیده شدن جوانان به سمت آسیب های اجتماعی بسیار آسان خواهد بود
پویش تهیه لوازم ورزشی از آنجا که در نقاط کم برخوردار در رابطه با  امکانات ورزشی و تفریحی  به شدت با کمبود مواجه هستیم ،راه اندازی گردید
برای مدارس استان های مرزی کشور درصدد تهیه لوازم ورزشی از قبیل
توپ ،فوتبال دستی ،تور والیبال ،حلقه بستکبال ،بدمینتون ،میزو راکت پینگ پنگ و ..... هستیم
در این پویش چون همیشه ،دلگرم به همیاریتان هستیم .
قدر دان حمایتتان خواهیم بود .


دانیال پرداز 2023 ©