کمپین ساخت اتاقِ کپر نشینان 1401

اشتراک گذاری
حمایت مالی
پیشرفت پروژه مبلغ جمع شده
29%
33.10%

مبلغ کل پروژه
مبلغ جمع شده

کپر نشینی(کپر: محل اقامت روستاییان ) در مناطق مرزی شرق کشور(استان های کرمان و سیستان و بلوچستان) اگرچه در گذشته مرسوم بوده است ؛اما اکنون با توجه به گسترش شهر نشینی اقامت در کپر تقریبا غیر ممکن خواهد بود.
طی بازدیدهایی که تیم پویا از این مناطق به منظور نیازسنجی و احداث فضاهای آموزشی داشتند؛با درخواست های فراوان جهت کمک در ساخت اتاق های مسکونی جایگزین کپر،از سوی کپر نشینان مواجه گردیدند.
بر آن شدیم تا با همیاری شما اقدام به ساخت این اتاق ها کنیم 
 


دانیال پرداز 2024 ©