احداث مدرسه یک کلاسه زهرا احمدی

اشتراک گذاری
پیشرفت پروژه مبلغ جمع شده
100%
100%

مبلغ کل پروژه
مبلغ جمع شده

پروژه شماره 122 پویا،مربوط میشود به ساخت مدرسه ۱ کلاسه در فضایی به مساحت تقریبی ۵۴ متر مربع شامل یک کلاس با ۳۰ متر مربع مساحت، یک اتاق مدیر و یک چشمه سرویس بهداشتی در روستای کم برخوردار کله سفید در شهرستان نهبندان از توابع استان خراسان جنوبی که پیشتر از داشتن فضای آموزشی محروم بوده است.
این مدرسه برای رفع این مشکل  توسط بانی محترم و اجرای موسسه پویا ساخته و افتتاح گردید 
 
 


دانیال پرداز 2023 ©