تجهیز کارگاه اتومکانیک هنرستان امام حسین

اشتراک گذاری
پیشرفت پروژه مبلغ جمع شده
100%
100%

مبلغ کل پروژه
مبلغ جمع شده

هشتمین پروژه تجهیز پویا،مربوط میشود به تجهیز کارگاه اتومکانیک هنرستان امام حسین  به:
یک دستگاه موتور زنده دوگانه سوز 1800 سی سی
یک دستگاه سیستم تعلیق
یک دستگاه ECU
توضیحات:
هنرستان کاردانش پسرانه امام حسین (ع) در رشته های اتومکانیک و تولید محتوا مجموعا 202 هنرجو دارد.
این هنرستان در شهرستان خلیل آباد از توابع استان خراسان رضوی واقع شده است.
در راستای تجهیز کارگاه های هنرستان، موسسه پویا از ابتدای سال جاری نسبت به خرید ۵ دستگاه موتور زنده (روشن) برای استان های: سیستان و بلوچستان، خراسان رضوی و خراسان جنوبی اقدام نموده است.


دانیال پرداز 2023 ©