پروژه تجهیز هنرستان محمد امین

اشتراک گذاری
حمایت مالی
پیشرفت پروژه مبلغ جمع شده
0%
27.96%

مبلغ کل پروژه
مبلغ جمع شده

پنجمین پروژه تجهیز پویا،مربوط میشود تجهیز کارگاه تعمیر موتور قایق های صیادی هنرستان محمد امین بریس  کارگاه این رشته در هنرستان فاقد تجهیزات کافی بوده و سابقا این کارگاه به صورت برون سپاری اداری می شد. لذا آموزش از کیفیت لازم برخوردار نبوده و نیاز مبرم هنرستان به تجهیزات لازم برای این رشته وجود دارد.  
در این رابطه موسسه پویا با آموزش های تکمیلی در سازمان فنی و حرفه ای و کارورزی تابستانی هنرجویان در تعمیرگاه ها آنان را آماده ورود به بازار کار می کند. در این طرح ارتقا دانش مربیان نیز پیش بینی شده و در هر ترم تعدادی هنرجوی دارای استعداد و با انگیزه بورسیه می شوند.
این پروژه به همت بانیان محترم و اجرای موسسه پویا، همیاران فرهنگ و هنر در حال اجرا میباشد.
 
 


دانیال پرداز 2024 ©