کمپین شنوایی سنجی 1400

اشتراک گذاری
پیشرفت پروژه مبلغ جمع شده
100%
100%

مبلغ کل پروژه
مبلغ جمع شده

در مناطق کم برخوردار امکان شنوایی سنجی اهالی وجود نداشته و خانواده ها قادر به تهیه سمعک برای فرزندان خود نیستند. درنتیجه روند سلامت دستگاه شنوایی قشر دانش آموز را با مشکل کم شنوایی و بعضا ناشنوایی همراه خواهد ساخت. معضلی که فرایند یادگیری این عزیزان را با اخلال مواجه ساخته و در بسیاری از مواقع باعث ترک تحصیل یا ضعیف شدن دانش آموزان در امور آموزشی می شود.
بر این اساس موسسه پویا با همیاری نیک اندیشان طرح سراسری تهیه سمعک برای دانش آموزان مناطق کم برخوردار استان های: خراسان رضوی، جنوبی، سیستان و بلوچستان و کرمان را در دستور کار خود قرار داده است.
در این طرح برای تعداد 10 دانش آموز استان های هدف سمعک تهیه خواهد شد.  


دانیال پرداز 2024 ©