طرح پیشگیری از بیماری کووید 19 در مدارس قلعه گنج 1400

اشتراک گذاری
حمایت مالی
پیشرفت پروژه مبلغ جمع شده
100%
95.59%

مبلغ کل پروژه
مبلغ جمع شده

هدف پروژه :
هدف اصلی،آگاهی افزایی مشارکتی درباره کووید ۱۹است که با اعتبارات بین المللی و از طریق دفتر توسعه ملل متحد در ایران اجرا می شود. در چارچوب این پروژه، برنامه کمک های کوچکِ تسهیلاتِ محیط زیست جهانی از طریق ۲۷ طرح در ۱۶ استان کشور با سازمان های مردم نهاد ( سمن ) محلی / استانی همکاری می کند. این طرح با مشارکت جوامع هدف خود، می کوشد تا روش های استاندارد پیشگیری از همه گیریِ کووید - ۱۹ را آگاهانه تر و موثرتر به کار گیرد. هدف این طرح، تلاش برای کاهش اثرات منفی ناشی از کووید - ۱۹ و عواقب روانی - اجتماعی آن در میان گروه های آسیب پذیرِ جوامعِ هدف است.


دانیال پرداز 2023 ©