احداث سالن چند منظوره عفت در روستای اکبرآباد

اشتراک گذاری
پیشرفت پروژه مبلغ جمع شده
100%
100%

مبلغ کل پروژه
مبلغ جمع شده

پروزه شماره 3 پویا،مربوط میشود به ساخت سالن چند منظوره (ورزشی _سالن امتحانات )عفت در روستای اکبرآباد، بخش مرکزی شهرستان کوهسرخ خراسان رضوی به مساحت250 متر مربع, با مساعدت خیر گرانقدر و اجرای موسسه پویا که تکمیل و افتتاح گردید .
هم اکنون دانش آمئزان این روستا در حال اسفتاده از این فضای چند منظوره هستند .
 
 


دانیال پرداز 2023 ©