احداث مدرسه آموزشگاه راه فردا سه کلاسه دیزقند

اشتراک گذاری
پیشرفت پروژه مبلغ جمع شده
100%
100%

مبلغ کل پروژه
مبلغ جمع شده

پروژه شماره 104 پویا،مربوط میشود به احداث دبستان 3 کلاسه مرحومه فاطمه مشهدی ابوالقاسم با تعداد 130دانش آموز به صورت مختلط در فضای آموزشی 190مترمربع در  استان خراسان رضوی شهرستان تربت حیدریه روستای دیزقند.
با توجه به مهاجرت به حاشیه شهر تربت و نیاز منطقه، با همت بانی محترم و توسط موسسه پویا درروستای دیزقند با جمعیت تقریبی 950 نفر این پروژه آغاز و هم اکنون رد حال ساخت می باشد.


دانیال پرداز 2024 ©