احداث مدرسه احمد ابدینی دو کلاسه امیرآباد

اشتراک گذاری
پیشرفت پروژه مبلغ جمع شده
100%
100%

مبلغ کل پروژه
مبلغ جمع شده

پروزه شماره 48 پویا،مربوط میشود به مدرسه دو کلاسه احمدعابدینی با تعداد 16 دانش آموز در مقطع دبستان بصورت مختلط درفضای آموزشی 128مترمربع در استان خراسان رضوی شهرستان تربت حیدریه روستای امیرآباد
این مدرسه، با توجه به نیاز منطقه توسط موسسه پویا و به همت بانی محترم در روستای امیرآباد با جمعیت تقریبی 250نفر هم اکنون در حال ساخت و  در مرحله سفتکاری می باشد.


دانیال پرداز 2023 ©