احداث مدرسه هادی سه کلاسه ضیاءالدین علیا

اشتراک گذاری
پیشرفت پروژه مبلغ جمع شده
80%
100%

مبلغ کل پروژه
مبلغ جمع شده

پروژه شماره 47 پویا،مربوط میشود به ساخت مدرسه 3 کلاسه ضیاءالدین علیا با تعداد 100 دانش آموز درمقطع دبستان و به صورت مختلط در فضای آموزشی 205مترمربع در  استان خراسان رضوی شهرستان تربت حیدریه روستای ضیاءالدین علیا
براساس نیاز منطقه ، با همت بانی محترم و توسط موسسه پویا در روستای ضیاءالدین علیا با جمعیت تقریبی 900نفر این پروژه آغاز  و اکنون در مرحله سفتکاری می باشد.


دانیال پرداز 2023 ©