احداث مدرسه دو کلاسه احمد عابدینی

اشتراک گذاری
پیشرفت پروژه مبلغ جمع شده
100%
100%

مبلغ کل پروژه
مبلغ جمع شده

پروژه شماره 46 مدرسه دو کلاسه احمدعابدینی با تعداد 32 دانش آموز در مقطع دبستان بصورت مختلط در فضای آموزشی 128مترمربع در  استان خراسان رضوی شهرستان تربت حیدریه روستای باغمیان
این مدرسه به دلیل نیاز روستا توسط موسسه پویا و به همت بانی محترم در روستای باغمیان با جمعیت تقریبی 700نفر آغاز  و هم اکنون به مرحله افتتاح رسیده است.


دانیال پرداز 2024 ©