احداث مدرسه حجت شمسیان در روستای دستگرد

اشتراک گذاری
حمایت مالی
پیشرفت پروژه مبلغ جمع شده
100%
99.90%

مبلغ کل پروژه
مبلغ جمع شده

پروژه شماره 43 پویا مربوط میشود به ساخت مدرسه حجت الله شمسیان با تعداد 206 دانش آموز در مقاطع ابتدایی، دوره اول و دوم، و دبیرستان، دوره اول و دوم، به مساحت 220مترمربع به صورت مختلط در استان سیستان و بلوچستان شهرستان نیکشهر، بخش بنت، روستای دستگرد
این پروژه با توجه به نیاز شدید منطقه توسط پویا و با همت بانی محترم در روستای بنت با جمعیت تقریبی 2000 نفر آغاز و هم اکنون به مرحله افتتاح رسیده است .


دانیال پرداز 2023 ©