احداث مدرسه اسماعیل شمسیان در روستای دهان

اشتراک گذاری
حمایت مالی
پیشرفت پروژه مبلغ جمع شده
100%
99.90%

مبلغ کل پروژه
مبلغ جمع شده

پروژه شماره 42 پویا،مربوط میشود به ساخت مدرسه ابتدایی اسماعیل شمسیان با تعداد 220 دانش آموز در مقطع دبیرستان ( دوره اول و دوم ) پسرانه در فضای آموزشی 165مترمربع در استان سیستان و بلوچستان شهرستان نیکشهر - بنت روستای دهان
این مدرسه با توجه به نیاز منطقه توسط موسسه پویا و به همت بانی محترم ، در روستای دهان آغاز و هم اکنون به مرحله افتتاح رسیده است .


دانیال پرداز 2023 ©