احداث مدرسه پنج کلاسه حسن شمسیان

اشتراک گذاری
پیشرفت پروژه مبلغ جمع شده
100%
100%

مبلغ کل پروژه
مبلغ جمع شده

پروژه شماره 41 پویا مربوط میشود به ساخت مدرسه 5 کلاسه حسن شمسیان با تعداد 125 دانش آموز به صورت مختلط در مقطع دبستان در فضای آموزشی 197مترمربع در استان سیستان و بلوچستان شهرستان ایرانشهر روستای ناصرآباد ابتر 
این پروژه باتوجه به فرسودگی مدرسه قدیمی، توسط موسسه پویا و با همت بانی محترم در روستای ناصرآباد ابتر،آغاز و هم اکنون به مرحله افتتاح رسیده است .


دانیال پرداز 2024 ©