کمپین تهیه کتاب های درسی و کمک آموزشی 1400

اشتراک گذاری
حمایت مالی
پیشرفت پروژه مبلغ جمع شده
60%
59.85%

مبلغ کل پروژه
مبلغ جمع شده

فراهم آوردن امکانات آموزشی برای مناطق کم برخوردار، اصلی ترین گام در دستیابی به عدالت آموزشی است. موسسه پویا همیاران فرهنگ و هنر در این ارتباط اقدامات شایانی با همیاری و مساعدت نیک اندیشان انجام داده که می توان به فراهم آوردن تجهیزات و اقلام گوناگون آموزشی برای هنرستان های فنی و مدارس و همچنین اهدای کتب آموزشی به دانش آموزان مناطق کم برخوردار، اشاره نمود.

اهدای کتب درسی به مناطق کم برخوردار استان های: خوزستان، خراسان جنوبی، کرمان، لرستان و سیستان و بلوچستان پویشی است که موسسه پویا هم زمان با آغاز سال تحصیلی آغاز و در این اقدام انسان دوستانه سهیم بوده است.

در آغاز این سال تحصیلی هستند دانش آموزانی که به واسطه عدم استطاعت مالی والدین از داشتن کتب درسی محروم بوده و این خود عاملی است برای بی انگیزگی در ادامه تحصیل و نهایتا ترک تحصیل.

هریک از ما با تقبل هزینه کتاب های درسی یک دانش آموز در مقاطع مختلف تحصیلی در تعیین سرنوشت دانش آموزان - به عنوان سرمایه های انسانی سرزمینمان - سهیم خواهیم بود.

مقطع دبستان: 47.000 تومان

مقطع متوسطه اول: 87.000 تومان

مقطع متوسطه دوم: 118.000 تومان


تهیه و ارسال کتاب های کمک آموزشی در سطح دبیرستان و کنکور از جمله فعالیت هایی است که موسسه پویا با توجه به نیاز دانش آموزان  مدارس مناطق کم برخوردار انجام می دهد. در این راستا تا کنون  592,2 جلد کتاب با ارزش نقدی1.500.000.000  ریال به مناطق کم برخوردار استان های: خراسان جنوبی، خراسان رضوی، سیستان و بلوچستان و کرمانشاه از طرف ناشران مطرح: هرمس، خط سفید، گاج، مبتکران، مشاورین آموزش، قلم چی، نشر اشاره و فائق با همیاری موسسه پویا ارسال شده است.

 

 


دانیال پرداز 2024 ©