کارگاه خیاطی دکتر فریبا راشد مرندی در هنرستان علم و تقوی

اشتراک گذاری
پیشرفت پروژه مبلغ جمع شده
100%
100%

مبلغ کل پروژه
مبلغ جمع شده

پروژه شماره 38 پویا،مربوط میشود به ساخت کارگاه خیاطی به نام فریبا راشدمرندی در هنرستان دخترانه علم و تقوی با تعداد 30 دانش آموز در فضای آموزشی 120مترمربع
در استان خراسان جنوبی - شهرستان طبس - عشق آباد  .
ساخت این کارگاه باتوجه به نیاز هنرستان، توسط موسسه پویا و با همت بانی محترم آغاز و هم اکنون این پروژه افتتاح گردیده است .


دانیال پرداز 2023 ©