احداث مدرسه چهار کلاسه دبستان زهرا

اشتراک گذاری
پیشرفت پروژه مبلغ جمع شده
100%
100%

مبلغ کل پروژه
مبلغ جمع شده

پروزه شماره 36 پویا،مربوط میشود به  توسعه دبستان پروین اعتصامی با ساخت 4 کلاس ( به نام دبستان زهرا) با تعداد 232دانش آموز دختر در فضای آموزشی 255مترمربع در استان خراسان جنوبی شهرستان بیرجند،آرین شهر ،
این مدرسه با توجه به افزایش جمعیت در منطقه و نیاز به مدرسه جدید در روستای آرین شهر به جمعیت تقریبی 4000نفر،به همت بانی محترم و توسط موسسه پویا،آغاز و هم اکنون به مرحله افتتاح رسیده است .


دانیال پرداز 2023 ©