توسعه دو کلاس مدرسه مريم موسوي ره پيما

اشتراک گذاری
پیشرفت پروژه مبلغ جمع شده
100%
100%

مبلغ کل پروژه
مبلغ جمع شده

توسعه دو کلاس در دبستان 12فروردین با تعداد 50 دانش آموز دختر در فضای آموزشی 113مترمربع به ادرس استان خراسان جنوبی شهرستان فردوس شهر اسلامیه و به مدیریت خانم شریفه سادات جلیلی پروانه ( تلفن )
09155343539 با توجه به کمبود کلاس درسی توسط موسسه پویا و با همت بانی محترم جناب آقای عباس
موسوی ره پیما در آبان ماه 1398 آغاز به کار و در بهمن 99 به پایان رسید.


دانیال پرداز 2023 ©