احداث مدرسه دو کلاسه الوندی

اشتراک گذاری
پیشرفت پروژه مبلغ جمع شده
100%
100%

مبلغ کل پروژه
مبلغ جمع شده

پروژه شماره 32 موسسه پویا،مربوط میشود به توسعه دو کلاس به نام زنده یاد علی الوندی در دبستان ابتدایی شهید محمدامین هاشمی، با تعداد 80 دانش آموز بصورت مختلط، در مساحت 113مترمربع

در روستای دهنو – شهرستان بیرجند – استان خراسان جنوبی

این مدرسه به همت بانی محترم و اجرای موسسه پویا اجرا،  و با حضور نمایندگان ،از طرف بانی پروژه ،افتتاح گردید.


دانیال پرداز 2024 ©