توسعه دو کلاسه مدرسه صدیقی

اشتراک گذاری
پیشرفت پروژه مبلغ جمع شده
100%
100%

مبلغ کل پروژه
مبلغ جمع شده

پروژه شماره 29 موسسه پویا،مربوط میشود به توسعه 2 کلاس به نام صدیقی در آموزشگاه فرزانگان با تعداد 120دانش آموز پسر در مقطع دبستان در فضای آموزشی 80مترمربع در استان خراسان رضوی شهرستان خلیل آباد
این پروژه با توجه به نیاز منطقه به فضای آموزشی بزرگتر توسط موسسه پویا و با همت بانی محترم آغاز و هم اکنون به افتتاح رسیده است .


دانیال پرداز 2023 ©