کمپین تجهیزات و لوازم ورزشی 1400

اشتراک گذاری
حمایت مالی
پیشرفت پروژه مبلغ جمع شده
49%
48.26%

مبلغ کل پروژه
مبلغ جمع شده

اهمیت دادن به سلامت جمعی و ترویج فعالیت های بدنی و ورزشی از موارد مورد توجه موسسه پویاست. با تحقیق و شناخت نیازهای هر مدرسه با توجه به شرایط آب وهوایی، جنسیت دانش آموزان و مساحت فضای باز یا حیاط مدارس، وسایل ورزشی متنوعی  مانند توپ، تور والیبال، توپ و سبد بسکتبال، راکت و توپ بدمینتون و تنیس روی میز، دارت، فوتبال دستی و ... تهیه و ارسال می شود.

 


دانیال پرداز 2024 ©