کمپین تجهیز کارگاه های هنرستانی 1400

اشتراک گذاری
حمایت مالی
پیشرفت پروژه مبلغ جمع شده
72%
71.10%

مبلغ کل پروژه
مبلغ جمع شده

پویش تجهیز هنرستان ها

 در بازدیدها و تحقیق های مختلف و متنوعی که انجام شد به این نتیجه رسیدیم که بسیاری از هنرستان ها از داشتن ابتدایی ترین و مهم ترین تجهیزاتی که برای آموزش و کسب مهارت فنی لازم است محروم هستند. به همین منظور با رایزنی با خیرین و صاحبان کارخانه ها یا مشاغل مرتبط، زمینه ی تجهیز و به روز رسانی ابزار و وسایل موردنیاز هنرستان ها در مناطق محروم را فراهم کرده و می کنیم.


دانیال پرداز 2023 ©