کمپین کمک به مردم آسیب دیده در حوادث 1400

اشتراک گذاری
حمایت مالی
پیشرفت پروژه مبلغ جمع شده
95%
94.55%

مبلغ کل پروژه
مبلغ جمع شده

متاسفانه در اواخر دی ماه سال 1398، سیل بخش بنت، از شهرستان نیک شهر را در برگرفت و آثار مخرب زیادی در حوزه کشاورزی و دامداری به بار آورد و برمشکلات  مردمان محروم و رنج کشیده منطقه افزود.
موسسه پویا با کمک خیرین با هدف همدردی و جبران دام های از دست رفته آنان، پویش اهدای بز به کپر نشینان را در بخش بنت کلید زد.
اهدای یک راس بز به هر خانواده کپرنشین اثرات دراز مدت و ماندگاری دارد. در آن مناطق که به دلیل خشکسالی 10 ساله، کشاورزی به شدت صدمه دیده خانواده ها برای امرار معاش با مشکلات زیادی روبرو هستند و به دلیل رونق نداشتن  کسب و کارهای کوچک و بزرگ ، تنها منبع درآمد خانوار، پرورش دام می باشد. خانواده کپر نشین ضمن استفاده  از شیر  و پشم بز،میتواند پس از چند سال با توجه به تولید مثل دارای گله شود. 
هنوز خانواده های کپر نشین زیادی هستند که نیازمند اهدای بز می باشند. 
همچنین احداث اتاق هایی (با براورد حدود   16 متر) برای کپر نشینان به همراه  سرویس بهداشتی و حمام از جمله نیازهای مبرم این خانواده ها هست چون سیل هر ساله  به کپر ها نیز آسیب زیادی میزند.


دانیال پرداز 2023 ©