کمپین کفش، لباس و روپوش مدارس 1400

اشتراک گذاری
حمایت مالی
پیشرفت پروژه مبلغ جمع شده
88%
87.62%

مبلغ کل پروژه
مبلغ جمع شده

موسسه پویا در پویش لباس و روپوش مدارس با یک تیر دو نشان زده است. به این صورت که مسئولیت تولید لباس و روپوش ها را به عهده کارگاه های هنرستان دخترانه مناطق کم برخوردار قرار داده است. با این کار، در کنار کارآفرینی برای دانش آموزان هنرستان ها، لباس و روپوش مورد نیاز دیگر دانش آموزان تامین می شود.
البته فعالیت پویا در حوزه تامین لباس فقط به همین مورد محدود نمی شود و به مناسبت عید نوروز نیز کفش و لباس به دانش آموزان مستمند اهدا می کند. 
موسسه پویا تا کنون حدود 4هزار و 568 دست لباس به مناطق خراسان جنوبی، خراسان رضوی و سیستان و بلوچستان ارسال کرده است.


دانیال پرداز 2023 ©