بازسازی و تجهیز مدرسه دوازده فروردین

اشتراک گذاری
پیشرفت پروژه مبلغ جمع شده
100%
100%

مبلغ کل پروژه
مبلغ جمع شده

طرح شماره 101 پویا،مربوط میشود به نوسازی و بازسازی مدرسه 6 کلاسه 12 فروردین با تعداد 75 دانش آموز در مقطع دبستان و به صورت مختلط در فضای آموزشی 150مترمربع به آدرس استان سیستان و بلوچستان ، شهرستان قصرقند روستای دپ

با توجه به فرسوده شدن مدرسه، توسط موسسه پویا و با همت بانی محترم ،این مدرسه بازسازی و تکمیل گردید .

علاوه بر این ، این مدرسه با کامپیوتر و پرینتر و ... تجهیز گردید.


دانیال پرداز 2023 ©