توسعه دو کلاس دبستان حاج حسن شمس الهدا

اشتراک گذاری
پیشرفت پروژه مبلغ جمع شده
100%
100%

مبلغ کل پروژه
مبلغ جمع شده

پروژه شماره 19 مربوط میشود به توسعه ی دبستان شهید ذاکری با احداث 2 کلاس به تعداد170دانش آموز در مقطع دبستان به صورت مختلط در فضای  آموزشی80متر مربع در استان خراسان رضوی شهرستان تربت حیدریه روستای اسفیوخ
این مدرسه باتوجه افزایش جمعیت و نیاز منطقه توسط موسسه پویا و با همت بانی محترم در این روستا با جمعیت تقریبی 1200نفر  آغاز و در مرحله نازک کاری  می باشد
این فضای آموزشی در بافت قدیمی مدرسه،در حال ساخت میباشد تا با تکمیل آن دانش آموزان در فضای جدید مشغول به تحصیل گردند.


دانیال پرداز 2024 ©