احداث دبستان شش کلاسه البرز

اشتراک گذاری
پیشرفت پروژه مبلغ جمع شده
100%
100%

مبلغ کل پروژه
مبلغ جمع شده

پروژه شماره 16 موسسه پویا،مربوط میشود به ساخت مدرسه 6 کلاسه البرز با تعداد 235دانش آموز در مقطع دبستان و به صورت مختلط در فضای آموزشی 365مترمربع در  استان خراسان رضوی مشهد دهستان میامی رضویه روستای قازقان
این مدرسه با توجه به جمعیت بالای منطقه، با همت بانیان محترم  و توسط موسسه پویادر روستای قازقان با جمعیت تقریبی 2330نفر در مهرماه 1397 آغاز و هم اکنون  به پایان رسیده است.
این مدرسه با رعایت تمام اصول ایمنی ساخته و دانش آموزان هم اکنون در فضای امن و جدید مشغول به تحصیل هستند .


دانیال پرداز 2023 ©