احداث مدرسه ابتدایی شش کلاسه راه دانش

اشتراک گذاری
پیشرفت پروژه مبلغ جمع شده
100%
100%

مبلغ کل پروژه
مبلغ جمع شده

پروژه شماره 15 پویا،مربوط میشود به مدرسه 6 کلاسه راه دانش با تعداد 156 دانش آموز در مقطع دبستان به صورت مختلط در فضای آموزشی 422 مترمربع در استان  خراسان رضوی مشهد بخش رضویه روستای گاوبرج ،
این مدرسه با توجه به  افزایش جمعیت  منطقه، با یاری بانیان محترم  توسط موسسه پویا در روستای گاوبرج با جمعیت تقریبی 1500نفر آغاز به ساخت و هم اکنون به افتتاح رسیده است؛و دانش آموزان در بافت جدید مدرسه مشغول به تحصیل هستند


دانیال پرداز 2023 ©