احداث مدرسه بهنام

اشتراک گذاری
پیشرفت پروژه مبلغ جمع شده
100%
100%

مبلغ کل پروژه
مبلغ جمع شده

پروزه شماره 14 پویا،مربوط میشود به ساخت مدرسه 3 کلاسه بهنام  با تعداد حدود 70 دانش آموز در مقطع دبستان به صورت مختلط در فضای آموزشی 120مترمربع در استان خراسان رضوی شهرستان خلیل آباد روستای ایور  که هم اکنون در حال ساخت میباشد .
ساخت این مدرسه با توجه به جمعیت منطقه، توسط بانی محترم  در روستای ایور با جمعیت تقریبی 3500نفر در فضای مدرسه قدیمی آغاز شده و  در مرحله سفتکاری می باشد.پس از ساخت این مدرسه دانش آموزان در فضای جدید مشغول به تحصیل خواهند شد .


دانیال پرداز 2024 ©