مدرسه مینو سادات علوی

اشتراک گذاری
پیشرفت پروژه مبلغ جمع شده
100%
100%

مبلغ کل پروژه
مبلغ جمع شده

پروژه شماره 13 مربوط میشود به توسعه مدرسه شهیدان رحمانی و یوسفی با احداث 2 کلاس ( به نام مینوسادات علوی ) به تعداد50 دانش آموز در مقطع دبستان و به صورت مختلط در فضایی به مساحت 70مترمربع در استان خراسان رضوی شهرستان کوهسرخ روستای ایور
این پروژه با توجه به جمعیت  روستای ایور بعنوان پرجمعیت ترین روستا به تعداد 3500نفر و با همت بانیان محترم  انجام و به مرحله افتتاح رسید.


دانیال پرداز 2023 ©