کمپین تجهیز هنرستان ها و مهارت آموزی

اشتراک گذاری
حمایت مالی
پیشرفت پروژه مبلغ جمع شده
0%
2.05%

مبلغ کل پروژه
مبلغ جمع شده

به گفته کارشناسان مهم‌ترین عاملی که باعث وضعیت امروز سیستم آموزشی کشور در خصوص مهارت‌آموزی شده است؛ نبود استفاده از آموزگاران و مربیان متخصص در امر مهارت‌آموزی است؛ زیرا برخی از معلمان و مربیانی که در هنرستان‌ها و مراکز فنی‌وحرفه‌ای مشغول به کار هستند، در رشته خود مهارت‌های لازم را نداشته و به تبع آن، دانش‌آموزان نیز دچار مشکل می‌شوند.

تربیت نیروی انسانی ماهر بر اساس نیاز جامعه علاوه‌بر اینکه از بیکار شدن دانش‌آموختگان رشته‌های مختلف تحصیلی و هدر رفتن سرمایه‌ها جلوگیری می‌کند، موجب سپرده شدن امور شغلی به افراد متخصص، متبحر و افزایش میزان بهره‌وری می‌شود. در این میان، آموزش و پرورش به عنوان دستگاهی که متولی تربیت و پرورش نیروی انسانی جامعه است با ایجاد هنرستان‌های فنی‌وحرفه‌ای و کار و دانش و ارائه رشته‌های متعدد و متناسب با بازار کار می‌تواند زمینه‌ساز توسعه کشور در حوزه‌های اقتصادی و صنعتی باشد و کمبود نیروی انسانی کارآزموده و متخصص را جبران کند.
توسعه هنرستان‌های فنی‌وحرفه‌ای و کار و دانش، مهم‌ترین راهکار برای اشاعه فرهنگ کارآفرینی و رفع مشکل بیکاری جوانان تحصیل کرده در کشورهای توسعه یافته است که با تکیه بر دو محور آموزش علم و مهارت، باعث تقویت روحیه امید، اعتماد به نفس و افزایش انگیزش هنرجویان به ادامه تحصیل می‌شود.
بر این اساس با همیاری شما، ما در موسسه " پویا، همیاران فرهنگ و هنر" در صدد رفع مشکل کمبود تجهیزات در کارگاه های فنی هنرستان ها و به روز نبودن آموزه های مربیان هستیم؛ با برگزاری دوره های آموزشی و همچنین تجهیز کارگاه ها، گامی موثر در ارتقای سطح علمی و عملی هنرجویان برداریم.


دانیال پرداز 2023 ©