کمپین شنوایی سنجی و تهیه سمعک 1402

اشتراک گذاری
حمایت مالی
پیشرفت پروژه مبلغ جمع شده
0%
1.50%

مبلغ کل پروژه
مبلغ جمع شده

آگاهی والدین نسبت به علائم کم شنوایی در کودکان و نوزادان اهمیت بسیار زیادی دارد. چرا که کم شنوایی درمان نشده، سبب به تاخیر افتادن رشد مغز در قسمت گفتار و زبان می‌شود و این تاخیرها منجر به مشکل در یادگیری می‌گردد که اغلب، سبب عملکرد ضعیف در مدرسه می‌شود.
در خانواده های با سطح درآمد پایین این مشکل به وفور دیده شده، و برای این خانواده ها، پروسه درمان بسیار پر هزینه خواهد بود.
از طرفی، فضای کلاس از کودک کم شنوا حمایت نمی‌کند. یک معلم که دانش آموزان زیادی دارد یا معلمی که درک ضعیفی از علائم کم شنوایی کودک دارد، معمولا قادر نیست که مدل آموزش وی را تغییر دهد یا دانش آموز کم شنوا را در ذهن خود به هنگام تدریس یا تکلیف مد نظر  نگاه دارد.
به عنوان مثال، اگر یک معلم هنگام تدریس به دانش آموزان پشت کند، صدایش به سوی تخته سیاه می‌رود و باعث می‌شود که دانش آموز کم شنوا، بخشی از درس را از دست بدهد. تغییرات شفاهی در تکالیف خانه، لهجه ناآشنا یا معلمی که خیلی سریع صحبت می‌کند، این دلایل مانع پیشرفت یادگیری دانش آموز کم شنوا می‌شود.
ما در موسسه " پویا، همیاران فرهنگ و هنر" در صدد کمک به این دانش آموزان با کمک شما هستیم.
قدر دان حمایتتان هستیم.


دانیال پرداز 2023 ©