احداث هنرستان کار و دانش مريم ميرزا خانی

اشتراک گذاری
پیشرفت پروژه مبلغ جمع شده
90%
100%

مبلغ کل پروژه
مبلغ جمع شده

پروژه شماره 2 پویا،مربوط میشود به هنرستان مریم میرزاخانی در فضایی به مساحت 5500 متر مربع (مساحت بنا 1050متر مربع)،در سه طبقه در شهر بجستان، جنوب استان خراسان رضوی، در فاصله ۵۰ کیلومتری غرب گناباد و 62 کیلومتری شهرستان فردوس،و در محور اصلی خراسان جنوبی به مشهد .

با توجه به نیاز منطقه و نبود هنرستان دخترانه،و وجود خوابگاه در مجاورت این پروژه ،هنرجویان دختر شهرستان های اطراف نیز میتوانند،در این هنرستان مشغول به تحصیل گردند

پیشرفت فیزیکی پروژه تا کنون 90% گزارش گردیده ،و پیش بینی می گردد تا آغاز سال تحصیلی جدید ،آماده افتتاح گردد.


دانیال پرداز 2023 ©