مدرسه 2 کلاسه

اشتراک گذاری
حمایت مالی
پیشرفت پروژه مبلغ جمع شده
100%
53.73%

مبلغ کل پروژه
مبلغ جمع شده

پروژه 146 پویاف مربوط به ساخت مدرسه 2 کلاسه در روستای جمال اباد از توابع شهرستان سربیشه در استان خراسان جنوبی است .
این روستا نیاز به ساخت یک مدرسه داشت تا فضای آموزشی برای دانش آموزان روستا تأمین گردد از اینرو به همت بانی پروژه و اجرای موسسه پویا این طرح در حال انجام است.


دانیال پرداز 2024 ©