مدرسه رایان

اشتراک گذاری
حمایت مالی
پیشرفت پروژه مبلغ جمع شده
100%
72.40%

مبلغ کل پروژه
مبلغ جمع شده

بنا به نیاز منطقه در روستای مهرک لاغره - شهر زیرکوه شهرستان سربیشه، در استان جنوبی تصمیم به ساخت یک مدرسه 2 کلاسه گرفتیم.دانش آموزان این روستا به دلبل نبود فضای آموزشی مجبور به ترک تحصیل بودند که با همیاری بانی این پروژه و  بعد از تکمیل این مدرسه دانش آموزان این روستا، به جای رفت و آمد به روستاهای اطراف ، در روستای مهرک لاغره مشغول به تحصیل خواهند شد.


دانیال پرداز 2023 ©