تجهیز کارگاه شبکه و نرم افزار کامپیوتر پویادرهنرستان حضرت معصومه - زیرکوه

اشتراک گذاری
پیشرفت پروژه مبلغ جمع شده
100%
100%

مبلغ کل پروژه
مبلغ جمع شده

هنرستان فنی و حرفه ای حضرت معصومه واقع در شهرستان زیرکوه استان خراسان جنوبی می باشد
شهرستان زیرکوه شهرستانی است که هم مرز با کشور افغانستان می باشدو یکی از مناطق کم برخودار کشورمان در زمینه تجهیزات فنی و آموزشیست . هنرستان حضرت معصومه ، در رشته شبکه و نرم افزار  کامپیوتر فعال است و با توجه به تازه بودن این رشته در این هنرستان نیاز مبرم به سیستم های ارتقا یافته دارد،  از آنجا که شهرستان های مناطق مرزی با کمبود بودجه در زمینه  امکانات فنی مواجه هستند موسسه پویا اقدام به تجهیز کارگاه کامپیوتر هنرستان نمود تا هنرجویان عزیز بتوانند بصورت عملی سطح علمی خود را افزایش دهند.


دانیال پرداز 2024 ©