تجهیز کارگاه شبکه و نرم افزار کامپیوتر پویادرهنرستان امام خمینی

اشتراک گذاری
پیشرفت پروژه مبلغ جمع شده
100%
100%

مبلغ کل پروژه
مبلغ جمع شده

هنرستان فنی و حرفه ای امام خمینی اولین مرکز فنی در شهرستان طبس است که فعالیت خود را از سال 1366 باتوجه به وجود ذخایر معدنی رشته معدن آغاز نموده است. با توجه به نیاز منطقه دو رشته الکتروتکنیک و ساختمان در این هنرستان به مرور زمان راه اندازی و تاکنون نیروهای زیادی را به بازار کار وارد نمود.
با توجه به علاقه و تمایل دانش آموزان به رشته های فنی خصوصا رشته کامپیوتر، در این هنرستان این رشته با پذیرش 18 هنرجو در سال تحصیلی جاری، در این هنرستان راه اندازی گردید؛ در همین راستا موسسه پویا بر آن شد تا تعدادی از کامپیوترهای به روز کارگاه را تامین نماید تا هنرجویان عزیز بتوانند سطح علمی خود را افزایش دهند.


دانیال پرداز 2023 ©