تجهیز کارگاه مکانیک خودرو پویا (هنرستان آیت اله خامنه ای )

اشتراک گذاری
پیشرفت پروژه مبلغ جمع شده
100%
100%

مبلغ کل پروژه
مبلغ جمع شده

هنرستان شبانه روزی پسرانه خامنه ای از جمله هنرستان های واقع در شهرستان کویری بجستان استان خراسان رضوی می‌باشد. این مرکز به هنرجویان فنی و حرفه‌ای در رشته‌ها‌ی الکترونیک، مکانیک خودرو، ساختمان و الکتروتکنیک خدمات آموزشی ارائه می‌نماید. این هنرستان یکی از مراکزی می باشد که توسط موسسه پویا مجهز به خودرو کامل پراید گردیده است تا هنرجویان رشته مکانیک خودرو در این هنرستان در کنار دروس تئوری رشته خود بتوانند بطور عملی تجربه کار را داشته باشند و روند یادگیری آنها در این رشته تسهیل شود.


دانیال پرداز 2023 ©