تجهیز کارگاه برق و الکتروتکنیک هنرستان امام حسین

اشتراک گذاری
پیشرفت پروژه مبلغ جمع شده
100%
100%

مبلغ کل پروژه
مبلغ جمع شده

هنرستان پسرانه امام حسین از جمله هنرستان های واقع در شهرستان خلیل آباد استان خراسان رضوی می‌باشد. این مرکز به هنرجویان کاردانش در رشته‌ها‌ی برق ساختمان، تعمیر موتور و برق خودرو، الکتروتکنیک و تولید محتوای چند رسانه ای خدمات آموزشی ارائه می‌نماید. این هنرستان یکی از مراکزی می باشد که توسط موسسه پویا به برخی تجهیزات موردنیاز در رشته برق و الکتروتکنیک مجهز گردیده است و حدودا دارای 200 هنرجو می باشد. ارائه خدمات رشته الکتروتکنیک سبب گسترش فعالیت های مختلف منطقه گردیده و نقش اساسی در اجرای پروژه های شهرستان خواهد داشت.  هنرجویان این رشته در طی دوران تحصیل با مبانی برق، سیم کشی، برق صنعتی، ماشین ها و مدارهای الکتریکی، سیم پیچی انواع موتورهای الکتریکی و ... آشنا می شوند.

همانطور که میدانیم رشته های فنی علاوه بر آموزش تئوری، شامل آموزش عملی نیز هستند، که نقش مهم تری در یادگیری هنرجویان دارد.

موسسه پویا با تلاش جهت افزایش تجهیزات آموزشی در این کارگاه، سعی بر بهینه سازی آموزش عملی هنرجویان نموده است.


دانیال پرداز 2024 ©