تجهیز کارگاه هنر فرش هنرستان دختران آفتاب

اشتراک گذاری
پیشرفت پروژه مبلغ جمع شده
100%
100%

مبلغ کل پروژه
مبلغ جمع شده

یکی از رشته هایی که ارتباط مستقیم با موضوع اشتغال دختران در مناطق محروم دارد رشته فرش می باشد و یکی از قطب های صنایع دستی کشور، استان خراسان شمالی می باشد و شهرستان راز و جرگلان در این استان در زمینه هنر فرش و طراحی فرش بسیار فعال و بخش قابل توجهی در این زمینه مشغول به کار هستند که این امر ضرورت توسعه رشته فرش در هنرستان ها را ایجاد نموده است و هنرستان دختران آفتاب با جذب هنرجویان علاقمند در پایه دهم و تعهد در این زمینه کمک به تربیت نیروی متخصص نماید. با توجه به اینکه این هنرستان فاقد هرگونه تجهیزات بوده موسسه پویا تمامی تجهیزات این کارگاه را تهیه نموده است. 


دانیال پرداز 2023 ©