مدرسه روشنگران(کودکان بازمانده از تحصیل)

اشتراک گذاری
حمایت مالی
پیشرفت پروژه مبلغ جمع شده
100%
70.56%

مبلغ کل پروژه
مبلغ جمع شده

محرومیت کودکان از رفتن به مدرسه و محیط های آموزشی  از عواقب بسیار ناخوشایندی برخوردار است، به طوری که بیشتر این کودکان  که پس از شیوع بیماری کرونا و اختلال در وضعیت معیشتی طبقه ضعیف جامعه تعداد آنها رو به فزونی یافته است و حال کودکان مهاجر افغان نیز به آنها اضافه شده اند، به دلیل اینکه پیش از  رشد عقلی وارد بازار کار می شوند، اغلب آنها به مرور زمان دچار انواع آسیب های اجتماعی و جرایمی همچون اعتیاد، سرقت، قتل و البته مشکلات روحی و روانی می شوند.
 
مساله ای بسیار حساس و مهم موسسه پویا،همیاران فرهنگ و هنر  بر آن تمرکز کرده و این پروژه را در این زمینه به سرانجام برساند و بر این امر تاکید دارد  که شرایط فعلی کودکان بازمانده از تحصیل به شکلی است که رفع آن  تنها در گرو تبدیل شدن مساله به یک مساله ملی است
از اینرو بر آن شدیم تا با همیاری شما عزیزان با راه اندازی این پویش،گامی هر چند کوچک در رفع این مشکل برداریم .


دانیال پرداز 2024 ©